Kirjoittajat

Jarmo Latva

Jarmo Latva on seurannut ja kuvannut kymmeniä vuosia matelijoiden elämää Suomen luonnossa.

Suomalaiset sekä kansainväliset julkaisut ja tutkimukset ovat laajentaneet näkökulmaa ja lisänneet

tietopohjaa. Kirjojen lisäksi molemmat tekijät ovat yhdessä pitäneet 40 valokuvanäyttelyä ja

saman verran matelijailtoja yleisölle.

Lisse Tarnanen

Lisse Tarnasen kiinnostuksen kohteena ovat pitkään olleet matelijat ja sammakkoeläimet, joiden

herääminen horroksesta on määrittänyt kevään etenemisen. Kuvaaminen ja tarkkailu on

syventänyt ymmärtämistä ja herättänyt halun tiedon avulla vähentää näihin lajeihin kohdistuvaa

epäluuloisuutta.

Suomen käärmeet ja liskot 2013

Kiehtovat kyyt 2020

Hirven oppikoulu ja muita tarinoita 2023